dimarts, 25 de març de 2014

L'ajuntament informa: Regularització Cadastral a Rajadell

El govern espanyol, tal com publica en una resolució del BOE de data 5 de març de 2014 i fins l'octubre d'enguany, efectuarà un procediment de regulació del cadastre.

Per aquesta tasca han adjudicat els treballs de camp a l'empresa  GESTIÓN CATASTRAL Y SERVICIOS, S.L. (GCS).

Aquests treballs consisteixen en una revisió/regularització de la situació de tots els immobles del municipi situats tant en terrenys urbans com rústics i que o bé no consten a les bases del Cadastre – no s'ha declarat la seva existència – o bé els seus valors i circumstàncies cadastrals no s'ajusten a la realitat.

Aquests propers dies i mesos, personal de l'empresa citada anteriorment (GCS) realitzarà el treball de camp en el nostre municipi de Rajadell. És possible que us sol·licitin documentació, dades de les construccions, etc. És un moment que cal aprofitar per regularitzar la situació cadastral particular de cadascun si es considera que la realitat i el cadastre no concorden plenament.

Dins del seu treball és possible que realitzin fotografies dels immobles, etc. i que conformaran amb altra documentació l'expedient de l'immoble que es regularitza.

A les persones que els hi afecti el procés – que siguin objecte de regularització – se'ls hi aplicarà, per part del Cadastre, una taxa de 60,00 €.

Des de l'ajuntament consideren que és bo i convenient col·laborar en el procés tot i ser conscients que a Rajadell s'ha fet recentment ja diversos processos de revisió cadastral i que les diferències que es puguin detectar segurament seran mínimes. La realitat és que a la major part de municipis fa molts anys que no s'ha fet cap tipus d'actuació cadastral i que els desajustos són molt importants.

Els regidors i tècnics municipals ens fan saber que  resten a la vostra disposició per rebre les consultes que els vulgueu adreçar i si més no transmetre aquestes als responsables del Cadastre que són en aquest cas qui ostenten la competència.

Persones acreditades pel Cadastre que realitzaran els treballs a Rajadell:

  • Alfonso Rafael López Sánchez, amb DNI núm. 51096598M.
  • Carlos Maria Nieto Fernandez, amb DNI núm. 33509455L.

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac