dimarts, 13 de març del 2012

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar convocar una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, pel diumenge dia 25 de març de 2012, a les 12:00 h. en una 1a convocatòria i a les 12:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de les despeses del 2011.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’Associació pel 2012.
  4. Informació sobre la resolució del cadastre.
  5. Informació sobre telecomunicacions.
  6. Utilització del microbús.
  7. Voluntaris per l'ADF.
  8. Reciclatge.
  9. Voluntaris per formar part de la Junta Directiva.
  10. Precs i preguntes (Festa major, baranes del pont del Suanya, etc.).


Signat: El Secretari

Com es pot veure, hi ha temes molt importants a tractar com ara l'elecció de possibles nous membres de la Junta Directiva, o també molt important, la resolució del cadastre sobre la qualificació de sòl rústic de les parcel·les de Can Servitge, a més d'altres informacions d'interès per a tots els veïns.

En el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

diumenge, 4 de març del 2012

Fonollosa, Rajadell i Aguilar signen un acord per optimitzar la despesa escolar


Els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra han signat un conveni de col·laboració que permeti optimitzar recursos en la gestió i manteniment dels serveis del CEIP Agrupació Sant Jordi i la llar d'infants municipal Rexics, ubicades als nuclis de Fonollosa i Canet de Fals, respectivament.

L'objectiu d'aquest conveni és vetllar per l'optimització i l'eficiència dels recursos educatius que hi ha per assegurar-ne la viabilitat i el sosteniment, tenint en compte que donen cobertura a 175 nens de tots tres municipis, a banda d'alguns altres que provenen de nuclis i poblacions properes com són Castelltallat, Sant Pere Sallavinera, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.

De fet, aquest conveni no fa més que donar una formalitat per escrit a pràctiques de col·laboració que ja existien entre tots tres ajuntaments, però amb la novetat que ara assegura la participació econòmica dels tres ens locals en la totalitat de despeses dels serveis que s'ofereixen, tenint en compte la proporció d'alumnes de cada un dels municipis.

A banda d'això, amb el nou conveni que s'acaba de signar s'estableix una Comissió Intermunicipal d'Educació integrada pels regidors d'Educació dels tres ajuntaments. La seva funció serà la de fer un seguiment de la gestió econòmica dels serveis que ofereixen, proposar les taxes de la llar d'infants i gestionar i coordinar altres assumptes.

Una de les primeres accions que s'està duent a terme és la supressió del servei de cuina de la llar d'infants, que a partir d'ara serà traslladat des del menjador de l'escola de Fonollosa. Amb aquesta actuació es preveu un estalvi d'uns 14.000 euros per curs.


Font: Regió7

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac