diumenge, 21 de març del 2010

Assemblea General Ordinària

Avui s'ha fet l'assemblea general ordinària que s'havia convocat en la qual s'ha presentat i aprovat la Junta Directiva, s'han llegit els estatuts de l'associació, els quals també han estat aprovats.

Després s'han exposat la previsió dels comptes i s'ha comunicat que de moment la quota de soci per tal de poder disposar de pressupost pel funcionament de l'associació de veïns serà de 6 euros mensuals.

A continuació s'han explicat els temes que s'estan portant en l'actualitat com l'arranjament de camins per part de l'ADF per  la prevenció d'incendis forestals, la situació de l'antena de TDT, telefonia mòbil i Internet, el transport escolar i la limitació de circulació en els camins interiors, entre d'altres.

També s'ha efectuat una petita explicació sobre el nou eix diagonal vial i ferroviari.

Per finalitzar s'ha repartit un full de sol·licitud d'inscripció de soci, del qual es pot baixar una còpia per imprimir que trobareu a la pàgina creada per tal efecte.

dilluns, 15 de març del 2010

Prevenció d'incendis

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, han entrat en vigor restriccions previstes al seu article 15. Per tant, en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit: 

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
  • Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
  • Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
  • Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de necessitar fer foc, s'haurà de demanar permís a través de l'ajuntament al deparatment de Medi Ambient.

Més informació:

Autoritzacions per activitats amb risc d'incendi forestal 

dimecres, 10 de març del 2010

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar en la seva última reunió del 3 de març, convocar una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, pel diumenge dia 21 de març de 2010, a les 12:00 h. en una 1a convocatòria i a les 12:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Presentació de la Junta Directiva.
  2. Aprovació, si s’escau, dels Estatuts de l’Associació.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’Associació pel 2010.
  4. Temes en Curs.
  5. Informació General sobre l’Eix Diagonal Vial i Ferroviari.
  6. Precs i preguntes.


Signat: El Secretari


És molt important l'assistència dels veïns, en el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

dijous, 4 de març del 2010

Obres de l’Eix Diagonal

Com es pot observar s'estan començant els treballs de topografia i senyalització de l'Eix Diagonal per la zona del Suanya.Tal com es pot llegir en el Bloc del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
L’Eix Diagonal unirà l’Alt Penedès i el Garraf amb una nova autovia que també connectarà amb les autopistes C-32 i AP-7, alhora que configurarà una connexió més directa entre la costa i l’Eix Transversal (C-25) i millorarà la mobilitat entre el Bages i l’Anoia. Es preveu que els treballs concloguin esglaonadament entre finals de 2011 i el primer semestre del 2012.TRAM PUIGDÀLBER – MANRESA
En el tram entre Puigdàlber i Manresa, han començat primers treballs al tram entre Igualada i Castellfollit del Boix, amb moviments de terres, desbrossades i desviament de serveis; mentre que entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa (Eix Transversal) es duen a terme tasques més preliminars, com prospeccions arqueològiques. En els trams que ja estan construïts i s’han d’adaptar, els treballs començaran quan l’obra estigui més avançada.

Sant Salvador de Guardiola – Eix Transversal (5,5 km): Fins al moment, s’han efectuat les tasques topogràfiques prèvies, així com el seguiment i excavació de restes arqueològiques. Es preveu iniciar el gruix dels treballs a finals d’aquest mes.

Aquest tram, de nova construcció, s’inicia a l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola i finalitza a l’Eix Transversal, al terme de Manresa. En la nova carretera, es preveu la construcció de tres túnels: el túnel de Montconill a la zona de Salelles; el túnel artificial de Suanya al límit entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i el doble túnel artificial de la Morera, pròxim a l’Eix Transversal.

D’altra banda, cal remarcar la formació d’un gran viaducte, d’uns 750 metres de longitud, que permetrà evitar l’afectació a la riera de Rajadell i la plana propera, a Manresa. Pel que fa a enllaços, es preveu la formació de dos semienllaços, un a Sant Salvador i un altre a Salelles i un enllaç final amb l’Eix Transversal.
Més informació:

Notícia en el bloc del DPTOP
Nota de premsa (PDF)

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac