dimecres, 27 de març del 2013

Llista de correu

Hem creat una llista de distribució amb l'objectiu de ser un instrument per la comunicació entre veïns i veïnes de Can Servitge, tothom qui vulgui s'hi pot apuntar, només cal que ens envieu les vostres dades, nom i cognoms, DNI i adreça de correu electrònic al correu de l'associació:
L'adreça de l'associació també servirà per donar-se de baixa de la llista, només cal que ens ho notifiqueu i us donarem de baixa el més aviat possible.

La llista també s'utilitzarà per informar de notícies d'interès per part de la junta directiva de l'associació de veïns i veïnes.

dilluns, 25 de març del 2013

Assemblea General Ordinària 2013 - Resum

Ahir es va fer l'assemblea general ordinària que s'havia convocat, en la qual es va parlar en primer lloc de la revisió cadastral de les parcel·les, concretament que tornen a ser rústiques i ara cal fer un seguiment de la valoració que es farà en relació a l'IBI que s'haurà de pagar. Es vetllarà perquè cap veí pagui més del que es pagava fins ara.
Tal com es va dir, les parcel·les que no estiguin construïdes pagaran molt menys i les construïdes pagaran en relació a l'antiguitat de la casa (això no depèn de l'ajuntament sinó d'una llei espanyola (*)).

divendres, 15 de març del 2013

Prohibició de fer foc al bosc

Avui entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc fins el 15 d'octubre.

La prohibició afecta a les zones forestals poblades o no per espècies arbòries i els 500 metres que els envolta. Està prohibit fer foc per qualsevol activitat, sigui quina sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.

Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel.les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

També està prohibit:
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • Utilitzar de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Atorització de crema

D'altra banda ell Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.
Per a obtenir aquest permís, cal que la persona ho sol·liciti per escrit i registri l'imprès; en quant el Departament rebi la sol·licitud, es posarà en contacte amb l'interessat per a fer una visita al lloc on es vol fer la crema, si s'escau, i així poder tramitar l'autorització en base a unes condicions de prevenció d'incendis.

Més informació i autoritzacións de crema: Gencat.cat
Instruccions sobre els permisos per a fer foc (PDF)

Ajuntament de Rajadell: Prohibició de fer foc

dimarts, 12 de març del 2013

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar convocar l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el diumenge dia 25 de març de 2013, a les 10:00 h. en una 1a convocatòria i a les 10:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
 2. Aprovació, si s’escau, de les despeses del 2012.
 3. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2013.
 4. Informació cadastre.
 5. Reciclatge i retirada contenidors.
 6. Actuacions en el Nucli de Can Servitge.
 7. Festa Major 2013.
 8. Precs i preguntes.


Signat:

El Secretari

En el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac