dimecres, 26 de març del 2014

El Foc bacterià

Símptomes de foc bacterià en perera
El foc bacterià (Erwinia amylovora) és un organisme nociu de quarantena que ataca plantes de la família Rosàcies entre les quals es troben alguns fruiters: perera, pomera, codonyer i nesprer, així com diverses plantes ornamentals i silvestres: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eryobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus i Sorbus.

Hi ha una molt diferent sensibilitat a la malaltia segons les espècies i les varietats. Els danys poder ser molt greus, especialment en perera, ja que produeix la mort de l'arbre atacat en un curt període de temps.

Símptomes visuals

El símptoma més característic d'aquesta bacteriosi, especialment en pereres, és l'aspecte cremat de les fulles dels arbres afectats, fet que dóna nom a la malaltia. Els primers símptomes d'atac solen donar-se a la primavera, amb necrosis de flors (òrgan més sensible al foc bacterià) i un ràpid ennegriment dels brots tendres que solen corbar-se en forma de gaiata de pastor.

Vídeo explicatiu (any 2002)

dimarts, 25 de març del 2014

II Mostra de Productes de la Terra

La II Mostra de productes de la Terra que organitza l'Ajuntament i la Comissió de Turisme de Rajadell es farà el proper diumenge dia 6 d'abril de les 9:00 del matí fins a les 15:00h, al nucli antic.

Enguany la mostra anirà dedicada als productes de la vinya i la continuïtat del safrà, ja que ens trobem en una àrea tradicionalment productora de vins.

Per això s'han organitzat  un seguit d'actes per tal que xics i grans passin un bon matí de diumenge. Hi haurà cata de vins de Collbaix, tast de vins catalans, xerrades, actuacions de l'Esclat Gospel Singuers, actuació dels Bastoners de Rajadell, dels Ministrers de l'Aixada, exhibicions de falcons i àligues, degustacions, concurs de cuina, passejades amb ponis, un taller d'horticultura entre d'altres activitats.
A més també hi hauran diverses parades amb venta de productes de proximitat repartides pel poble.

Un any més hi haurà el concurs de cuina amb productes de la vinya.Més informació

L'ajuntament informa: Regularització Cadastral a Rajadell

El govern espanyol, tal com publica en una resolució del BOE de data 5 de març de 2014 i fins l'octubre d'enguany, efectuarà un procediment de regulació del cadastre.

Per aquesta tasca han adjudicat els treballs de camp a l'empresa  GESTIÓN CATASTRAL Y SERVICIOS, S.L. (GCS).

Aquests treballs consisteixen en una revisió/regularització de la situació de tots els immobles del municipi situats tant en terrenys urbans com rústics i que o bé no consten a les bases del Cadastre – no s'ha declarat la seva existència – o bé els seus valors i circumstàncies cadastrals no s'ajusten a la realitat.

Aquests propers dies i mesos, personal de l'empresa citada anteriorment (GCS) realitzarà el treball de camp en el nostre municipi de Rajadell. És possible que us sol·licitin documentació, dades de les construccions, etc. És un moment que cal aprofitar per regularitzar la situació cadastral particular de cadascun si es considera que la realitat i el cadastre no concorden plenament.

Dins del seu treball és possible que realitzin fotografies dels immobles, etc. i que conformaran amb altra documentació l'expedient de l'immoble que es regularitza.

A les persones que els hi afecti el procés – que siguin objecte de regularització – se'ls hi aplicarà, per part del Cadastre, una taxa de 60,00 €.

Des de l'ajuntament consideren que és bo i convenient col·laborar en el procés tot i ser conscients que a Rajadell s'ha fet recentment ja diversos processos de revisió cadastral i que les diferències que es puguin detectar segurament seran mínimes. La realitat és que a la major part de municipis fa molts anys que no s'ha fet cap tipus d'actuació cadastral i que els desajustos són molt importants.

Els regidors i tècnics municipals ens fan saber que  resten a la vostra disposició per rebre les consultes que els vulgueu adreçar i si més no transmetre aquestes als responsables del Cadastre que són en aquest cas qui ostenten la competència.

Persones acreditades pel Cadastre que realitzaran els treballs a Rajadell:

  • Alfonso Rafael López Sánchez, amb DNI núm. 51096598M.
  • Carlos Maria Nieto Fernandez, amb DNI núm. 33509455L.

30 de març: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar convocar l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el diumenge dia 30 de març de 2014, a les 10:00 h. en una 1a convocatòria i a les 10:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de les despeses del 2013.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2014.
  4. Informació cadastre.
  5. Actuacions en el Nucli de Can Servitge.
  6. Festa Major 2014.
  7. Precs i preguntes.
Animem a tots els veïns a assistir a l'assemblea, tal com es diu en l'ordre del dia es parlarà de les últimes novetats del cadastre així com varies informacions d'interès per a tots nosaltres.

dimarts, 18 de març del 2014

22 de març: signa un vot per la independència

Des de Fonollosa per la Independència, convoquen als veïns de Can Servitge que vulguin signar un vot per la independència i encara no ho hagin fet, el dissabte 22 de març de 10 a 12 h, a la rotonda de Can Servitge.

Signa un vot per la independència, és una campanya que fan l'ANC (Assemblea Nacional Catalana) i l'AMI (Associació de Municipis per la Independència, del qual en forma part Rajadell), adreçada a incentivar els ciutadans de Catalunya que exerceixin el dret de petició, que consisteix en dipositar el nostre "VOT" en forma d'instància, per tal que si ens impedeixen anar a votar el proper 9 de novembre, l'ANC pugui fer arribar els "vots" perquè els representants electes del poble de Catalunya declarin la Independència de Catalunya, d'acord amb el dret internacional.

La signatura ha de ser presencial, ser major de 16 anys i s'ha de portar el DNI.

Més informació a l'ANC i a la pàgina de la campanya "signa un vot per la independència".dissabte, 15 de març del 2014

Avui comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals sense permís

Del 15 de març al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que a partir de demà, dia 15 de març, fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L'obtenció de permisos

Les  sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l’envolta en el període comprès entre el 15 de març  i el 15 d’octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La normativa també preveu, només per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts... ), la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments.

Més informació

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac