dissabte, 18 de setembre del 2010

Transport escolar

Aquest curs ja disposem de transport escolar per a tots els nens de Sant Salvador de Vallformosa que estudiïn a l'escola de Fonollosa.

Un microbús o furgoneta adaptada surt de la zona de les bústies a les 8:35 que passant per Monistrolet i Aguilar de Segarra arriba al CEIP Agrupació Sant Jordi de Fonollosa i retorna al finalitzar les classes.

Era una de les reivindicacions més importants que per fi hem aconseguit. Hi havia varies famílies amb nens d'edat escolar que no disposaven d'un servei d'autobús per anar a l'escola, un greuge comparatiu amb altres urbanitzacions que sí el tenien.


Actualment es recullen 8 nens aquí a la urbanització.

diumenge, 21 de març del 2010

Assemblea General Ordinària

Avui s'ha fet l'assemblea general ordinària que s'havia convocat en la qual s'ha presentat i aprovat la Junta Directiva, s'han llegit els estatuts de l'associació, els quals també han estat aprovats.

Després s'han exposat la previsió dels comptes i s'ha comunicat que de moment la quota de soci per tal de poder disposar de pressupost pel funcionament de l'associació de veïns serà de 6 euros mensuals.

A continuació s'han explicat els temes que s'estan portant en l'actualitat com l'arranjament de camins per part de l'ADF per  la prevenció d'incendis forestals, la situació de l'antena de TDT, telefonia mòbil i Internet, el transport escolar i la limitació de circulació en els camins interiors, entre d'altres.

També s'ha efectuat una petita explicació sobre el nou eix diagonal vial i ferroviari.

Per finalitzar s'ha repartit un full de sol·licitud d'inscripció de soci, del qual es pot baixar una còpia per imprimir que trobareu a la pàgina creada per tal efecte.

dilluns, 15 de març del 2010

Prevenció d'incendis

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, han entrat en vigor restriccions previstes al seu article 15. Per tant, en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit: 

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
 • Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
 • Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
 • Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de necessitar fer foc, s'haurà de demanar permís a través de l'ajuntament al deparatment de Medi Ambient.

Més informació:

Autoritzacions per activitats amb risc d'incendi forestal 

dimecres, 10 de març del 2010

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar en la seva última reunió del 3 de març, convocar una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, pel diumenge dia 21 de març de 2010, a les 12:00 h. en una 1a convocatòria i a les 12:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Presentació de la Junta Directiva.
 2. Aprovació, si s’escau, dels Estatuts de l’Associació.
 3. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’Associació pel 2010.
 4. Temes en Curs.
 5. Informació General sobre l’Eix Diagonal Vial i Ferroviari.
 6. Precs i preguntes.


Signat: El Secretari


És molt important l'assistència dels veïns, en el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

dijous, 4 de març del 2010

Obres de l’Eix Diagonal

Com es pot observar s'estan començant els treballs de topografia i senyalització de l'Eix Diagonal per la zona del Suanya.Tal com es pot llegir en el Bloc del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
L’Eix Diagonal unirà l’Alt Penedès i el Garraf amb una nova autovia que també connectarà amb les autopistes C-32 i AP-7, alhora que configurarà una connexió més directa entre la costa i l’Eix Transversal (C-25) i millorarà la mobilitat entre el Bages i l’Anoia. Es preveu que els treballs concloguin esglaonadament entre finals de 2011 i el primer semestre del 2012.TRAM PUIGDÀLBER – MANRESA
En el tram entre Puigdàlber i Manresa, han començat primers treballs al tram entre Igualada i Castellfollit del Boix, amb moviments de terres, desbrossades i desviament de serveis; mentre que entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa (Eix Transversal) es duen a terme tasques més preliminars, com prospeccions arqueològiques. En els trams que ja estan construïts i s’han d’adaptar, els treballs començaran quan l’obra estigui més avançada.

Sant Salvador de Guardiola – Eix Transversal (5,5 km): Fins al moment, s’han efectuat les tasques topogràfiques prèvies, així com el seguiment i excavació de restes arqueològiques. Es preveu iniciar el gruix dels treballs a finals d’aquest mes.

Aquest tram, de nova construcció, s’inicia a l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola i finalitza a l’Eix Transversal, al terme de Manresa. En la nova carretera, es preveu la construcció de tres túnels: el túnel de Montconill a la zona de Salelles; el túnel artificial de Suanya al límit entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i el doble túnel artificial de la Morera, pròxim a l’Eix Transversal.

D’altra banda, cal remarcar la formació d’un gran viaducte, d’uns 750 metres de longitud, que permetrà evitar l’afectació a la riera de Rajadell i la plana propera, a Manresa. Pel que fa a enllaços, es preveu la formació de dos semienllaços, un a Sant Salvador i un altre a Salelles i un enllaç final amb l’Eix Transversal.
Més informació:

Notícia en el bloc del DPTOP
Nota de premsa (PDF)

dimecres, 24 de febrer del 2010

El Govern obre dues línies d’ajuts de la Llei de millora d’urbanitzacions

En relació a l'anterior article, avui la Generalitat ha publicat dues resolucions del conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, per les quals s’obren dues línies d’ajuts que emanen de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, per un import total de fins a 16 MEUR.

Es pot llegir en el Bloc del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
 • La primera convocatòria consisteix en subvencions per tal de facilitar l’execució de les obres d’urbanització a aquells ajuntaments que ja tenen un Programa d’adequació redactat. En aquest cas, el pressupost total és de fins a 6 MEUR, i es vehicularà mitjançant INCASÒL. Es preveu resoldre-la a finals de juliol.
 • La segona convocatòria de subvencions per a ajuntaments que volen redactar Programes d’adequació per a regularitzar la situació de les seves urbanitzacions i redactar els projectes per completar-ne les obres o proveir-les de serveis. Aquesta línia d’ajuts té un pressupost de 9,9 MEUR i es preveu resoldre-la a finals de juny.
A més parla d'ajuda a parcel·listes:
 • Una línia de finançament de l’execució de les obres d’urbanització, dirigida als ajuntaments que ja tenen un Programa d’adequació redactat, de la qual s’obre avui la primera convocatòria.
 • Ajuts als parcel·listes majors de 65 anys, persones que formin part d’una família monoparental, famílies nombroses i que, tenint el seu domicili habitual a l’urbanització, disposin d’uns ingressos anuals limitats. Aquesta línia de subvencions vol ajudar a persones amb dificultats socioeconòmiques a fer front a les obligacions d’urbanització.
 Més informació:

Notícia en el bloc del DPTOP
Nota de premsa (PDF)
DOGC 1 i 2

dimarts, 16 de febrer del 2010

Segona convocatòria d’ajuts de la Llei de millora d’urbanitzacions

Avui el Conseller Nadal ha fet una roda de premsa sobre els acords de Govern que parla de les urbanitzacions:
9,9 milions d’euros per a la millora d’urbanitzacions

El Govern ha aprovat avui destinar 9,9 milions d’euros a la segona convocatòria d’ajuts de la Llei d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. El 18 de desembre passat ja es va adjudicar la primera convocatòria d’ajuts, amb una inversió de 9,9 milions d’euros previstos per la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, aprovada ara fa un any pel Parlament.
A la primera convocatòria es van poder acollir 36 urbanitzacions de tot Catalunya. Amb anterioritat a l’aprovació de la Llei, i durant la seva tramitació parlamentària, el Govern va posar en marxa un pla pilot amb el que es van impulsar actuacions a 10 municipis. El conseller Nadal ha explicat que amb aquestes actuacions i la convocatòria que ara s’obre “s’haurà pogut arribar a 100 urbanitzacions a tot Catalunya”.
A més pot ser interessant a l'apartat que parla sobre ajuts per al transport urbà de viatgers:
(..) D’altra banda, el Govern ha aprovat atorgar ajuts per un import d’1,1 milions d’euros als municipis d’arreu de Catalunya, tant als de l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com als que no en formen part, que promoguin la millora de la qualitat i la prestació dels serveis del transport públic. Així mateix, s’ha acordat destinar 500.000 euros per dur a terme activitats formatives en el sector del transport i la logística.
Enllaç de la notícia i més informació en PDF.

dimarts, 9 de febrer del 2010

Formulari de propostes

Hola a tothom,

Hem afegit un formulari que podreu trobar clicant a l'enllaç de sota per tal que tots els veïns ens podeu fer arribar les vostres propostes, idees, reivindicacions o qualsevol informació que pugui ser important.

divendres, 5 de febrer del 2010

Benvinguda

Benvinguts i benvingudes al Bloc oficial de l'Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa.
Aquí anirem publicant totes les novetats relatives als temes d'interès per a tots nosaltres.

De moment tot està en procés de construcció. L'associació encara no està formada, només provisionalment a l'espera de redactar els estatuts i convocar una reunió per tal d'aprovar-los per votació.


De moment ja tenim pàgina web provisional i adreça de correu electrònic on tothom qui vulgui pot enviar suggeriments sobre l'associació, tota participació serà benvinguda.

L'adreça de correu és la següent:Esperem que des d'aquí, entre tots els veïns i veïnes farem una urbanització millor.

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac