dimecres, 24 de febrer del 2010

El Govern obre dues línies d’ajuts de la Llei de millora d’urbanitzacions

En relació a l'anterior article, avui la Generalitat ha publicat dues resolucions del conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, per les quals s’obren dues línies d’ajuts que emanen de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, per un import total de fins a 16 MEUR.

Es pot llegir en el Bloc del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
  • La primera convocatòria consisteix en subvencions per tal de facilitar l’execució de les obres d’urbanització a aquells ajuntaments que ja tenen un Programa d’adequació redactat. En aquest cas, el pressupost total és de fins a 6 MEUR, i es vehicularà mitjançant INCASÒL. Es preveu resoldre-la a finals de juliol.
  • La segona convocatòria de subvencions per a ajuntaments que volen redactar Programes d’adequació per a regularitzar la situació de les seves urbanitzacions i redactar els projectes per completar-ne les obres o proveir-les de serveis. Aquesta línia d’ajuts té un pressupost de 9,9 MEUR i es preveu resoldre-la a finals de juny.
A més parla d'ajuda a parcel·listes:
  • Una línia de finançament de l’execució de les obres d’urbanització, dirigida als ajuntaments que ja tenen un Programa d’adequació redactat, de la qual s’obre avui la primera convocatòria.
  • Ajuts als parcel·listes majors de 65 anys, persones que formin part d’una família monoparental, famílies nombroses i que, tenint el seu domicili habitual a l’urbanització, disposin d’uns ingressos anuals limitats. Aquesta línia de subvencions vol ajudar a persones amb dificultats socioeconòmiques a fer front a les obligacions d’urbanització.
 Més informació:

Notícia en el bloc del DPTOP
Nota de premsa (PDF)
DOGC 1 i 2

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac