dimarts, 12 de març del 2013

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar convocar l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el diumenge dia 25 de març de 2013, a les 10:00 h. en una 1a convocatòria i a les 10:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de les despeses del 2012.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2013.
  4. Informació cadastre.
  5. Reciclatge i retirada contenidors.
  6. Actuacions en el Nucli de Can Servitge.
  7. Festa Major 2013.
  8. Precs i preguntes.


Signat:

El Secretari

En el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac