dimarts, 13 de març del 2012

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Salvador de Vallformosa, va acordar convocar una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, pel diumenge dia 25 de març de 2012, a les 12:00 h. en una 1a convocatòria i a les 12:30 en una 2a convocatòria, establint el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de les despeses del 2011.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’Associació pel 2012.
  4. Informació sobre la resolució del cadastre.
  5. Informació sobre telecomunicacions.
  6. Utilització del microbús.
  7. Voluntaris per l'ADF.
  8. Reciclatge.
  9. Voluntaris per formar part de la Junta Directiva.
  10. Precs i preguntes (Festa major, baranes del pont del Suanya, etc.).


Signat: El Secretari

Com es pot veure, hi ha temes molt importants a tractar com ara l'elecció de possibles nous membres de la Junta Directiva, o també molt important, la resolució del cadastre sobre la qualificació de sòl rústic de les parcel·les de Can Servitge, a més d'altres informacions d'interès per a tots els veïns.

En el cas de no poder assistir es pot delegar el vot a una altre persona imprimint el document en format PDF adjunt i signant-lo després d'omplir-lo amb les dades requerides.


Convocatòria per imprimir (PDF)

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac