divendres, 17 de juliol del 2015

Nou cartipàs municipal

L'ajuntament de Rajadell ha fet públic el nou cartipàs municipal que queda de la següent forma:

  JOAN COSTA I PLANS: Alcalde. Regidories: Vies locals municipals no urbanes. (L’Alcalde assumeix totes les competències no delegades, coordina les que delega i realitza les suplències). Representant de l’Ajuntament al Consorci de  Turisme del Consell Comarcal del Bages.

 JOAN CARLES LLUCH DE LA TORRE: 1r. Tinent d’Alcalde. Regidories: Urbanisme, Hisenda, Cultura, Joventut i Gent Gran (compartida), Atenció i comunicació veïnal. Representant de l’Ajuntament a l’ACRR.

 NÈLIA RINCÓN CORONADO: 2n. Tinent d’Alcalde. Regidories: Obres i serveis municipals (aigua, enllumenat públic, manteniment immobles municipals,...), Serveis Socials, regidoria de la Dona, Esports, Turisme, Gestió del carrerer  municipal, Joventut i Gent Gran (compartida). Representant de l’Ajuntament a la Comissió de la Dona del Consell Comarcal del Bages i a Barcelona Film Comission.

 ANNA ROIG BORRELLAS: Regidories: Sanitat, Ensenyament, Consum i Medi Ambient. Representant de l’Ajuntament a: la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i  Castellfollit del Boix, la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament, al Consoci del Bages per a la Gestió de Residus, a l’AMPA i Consell Escolar.

 STEPHAN MARIANO ALBERTO BRESSER: Regidories: Comunicacions: instal·lacions i serveis, Seguretat, Protecció Civil, ADF i Desenvolupament Econòmic i Industrial. Representant de l’Ajuntament a ADF Amics del Bosc Bages-Anoia,  Associació de Propietaris Forestal Serra de Rubió, Localret.

 MERITXELL FOLCH VÀZQUEZ. Regidora.

 SERGI MARQUEZ DURAN. Regidor.

Igualment es va crear la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa d’afers generals.
La sessió de les Sessions Plenàries es farà cada dos mesos, el primer dimecres de cada mes, a les 17 hores, encara que es convocarà Ple sempre que es consideri necessari i com a màxim dins dels tres mesos que preveu la normativa.

Es van aprovar les indemnitzacions dels regidors per assistència a Comissions, Plens i altres assumptes propis de la regidoria dins i fora del municipi:
Assistències dins del terme municipal, Comissions i Plens.
  • Alcalde: 1.226,40€/ mensual amb la retenció Fiscal corresponent.
  • Regidors de Govern: 540€/mensual amb la retenció Fiscal corresponent
  • Regidors: 222,00€/mensual amb la retenció Fiscal corresponent.
Assistència a reunions, comissions i altres fora del terme municipal.
  • L’Alcalde no percep cap indemnització per aquest concepte
  • Poblacions del Bages: 24€ amb la retenció fiscal corresponent.
  • Resta de poblacions: 48€ amb la retenció fiscal corresponent.

Les despeses concretes derivades de l’exercici de la funció es justificaran documentalment amb les factures, rebuts, ect. que corresponguin en cada cas.

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac