divendres, 19 de febrer del 2016

Mosquit tigre - La nostra implicació és important

Tot i que encara no està confirmat, és probable que el mosquit tigre pugui ser portador del virus de Zika, així com ho és de malalties com el  dengue o el chikungunya.

Les probabilitats de transmetre aquestes malalties a casa nostra de moment són molt minses o realment improbables. Però no per això, deixen de ser una gran molèstia per a moltes persones les seves picades i entre tots hem de fer un esforç, per tal d'evitar la seva propagació.

Vam crear una pàgina d'informació sobre el mosquit tigre, però bàsicament aquests punts són els que hem de tenir en compte:
  • Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la dos cops per setmana (gerros, cendrers, abeuradors, joguines, plats de sota els testos, piscines de plàstic...).
  • Evitar els forats o depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d'arbres omplint-los de sorra.
  • Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar i safareigs.
  • Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona. Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
  • Posar peixos vermells que es menjaran les larves de mosquit en basses ornamentals i fonts de jardí.
  • Netejar les fulles de les canaleres de teulats i terrasses.  
  • Buidar l'aigua o tractar-la amb un producte larvicida d'embornals i desaigües. 
  • Els pneumàtics s’han de mantenir secs i sota cobert.
Si observem en algun espai públic llocs susceptibles de ser una zona de cria del mosquit, comunicar-ho a l'ajuntament que en té les competències per la desinfecció, però com hem dit, la major part de punts de cria són en terrenys privats i per tant és necessària la nostra implicació per evitar-ho.A Catalunya hi ha coneixement de la presència del mosquit tigre a 372 municipis segons el projecte Atrapa el tigre. Aquest insecte originari del sud-est asiàtic sí que pot ser vector d'altres malalties com el Dengue o el Chikungunya. Són les femelles del mosquit les transmissores a través de la picada. Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 2015 es van diagnosticar 48 casos de Chikungunya i 59 de Dengue.


Distribució del mosquit tigre a Europa

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac