Consells per prevenir incendis forestals

Vivim en un nucli situat enmig de una gran massa forestal que en el passat va patir un gran incendi, per això hi ha molt pi jove i matolls que fan que sigui un bosc molt perillós en aquest aspecte.

Aquest és el mapa de risc d'incendis en línia, s'ha de recordar que en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre hi ha prohibició de fer foc a menys de 500 metres del bosc.

 

Consells generals de prevenció

 • No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
 • No enceneu focs artificials ni llanceu coets en zones de perill, ni que sigui a cap ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
 • No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc.
 • Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.

A casa i al jardí

 • Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 2 metres al voltant de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.
 • Vigileu que hi hagi 3 metres de distància entre els arbres del jardí.
 • Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica.
 • Allunyeu de la casa les reserves de llenya.
 • Compte amb la xemeneia! Cal protegir-la per evitar que entrin a la casa espurnes o brases.
 • Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
 • Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, etc.) en recintes ventilats i protegits.
 • Disposeu d’extintors polivalents abc per a diferents classes de foc, sobretot a la cuina, les golfes i el garatge.
 • Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
 • Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina, roure, olivera).
 • Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors (policarbonats, metacrilats, PVC, etc.).
 • Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb mataguspires i envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
 • És prohibit fer cap mena de foc del 15 de març al 15 d’octubre. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra activitat amb foc, podeu demanar una autorització al Departament de Medi Ambient i Habitatge a través del vostre Ajuntament.

Als carrers de la urbanització i a les cases aïllades

 • Els carrers han d’estar senyalitzats a cada encreuament. També han d’estar ben marcats els carrers sense sortida.
 • Les cases han d’estar numerades de forma correcta i visible.
 • La urbanització ha d’estar equipada amb una xarxa d’hidrants apta per a l’extinció d’incendis.
 • Eviteu aparcar als giradors i als carrers estrets perquè hi puguin circular els vehicles de socors.
 • Els arbres del carrer no han d’envair les parcel·les i han d’estar podats fins als 3,5 metres d’alçada perquè hi puguin passar els vehicles de bombers.

Les urbanitzacions, les cases aïllades i els voltants

 • Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc.
 • En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
 • Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
 • Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral.
 • Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.
 • Sempre que fos possible, hi hauria d’haver dues vies públiques diferents, una d’accés i una altra de sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil. Si només hi ha un únic vial d’accés, hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres més els vorals.
 • Els vials d’accés i les cunetes s’haurien de mantenir nets de vegetació seca.
 • És obligatori elaborar un pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats.
 • Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar i actuar en cas d’incendi forestal.
 • Es coordina amb el Pla d’emergències del municipi corresponent.
Font: Generalitat de Catalunya

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac