Fes-te'n soci

Des d’aquesta associació de veïns, la Junta Constituent, us convidem a formar part del nostre col·lectiu per a fer un front comú i aconseguir una urbanització segura, bonica, sostenible i transitable.

L’associació vol representar a tots els veïns que vivim a Sant Salvador de Vallformosa per tenir unitat d’acció i molta força social envers la política de l’Ajuntament i així poder influir en els objectius d’aconseguir una urbanització millor.

Aquesta influència i la força de negociació depèn directament del nombre de socis.
A més esperem poder organitzar un seguit d’activitats per tal de coneix-se’ns tots els veïns i així fer un barri més humà i càlid.

Tot això comporta unes despeses que juntament amb les del funcionament de l’associació depenen de les quotes dels associats.

Per això és molt important i necessaria la teva aportació, en aquests moments de 6 euros mensuals.
Són drets dels membres de l’associació:
  • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  • Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
  • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
  • Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Per inscriure’t només cal imprimir aquest document, un cop emplenat i signat fent-se’l arribar a la bústia de correu número 50.

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac