Reivindicacions, idees i propostes

En aquest espai anirem afegint les reivindicacions que estiguem portant en tot moment per tal de que tothom en tingui coneixement i fer més força si actuem plegats.

També les propostes per a millorar la convivència i el nostre espai, serveis, seguretat i qualsevol tema d'interès.


Reivindicacions

 • Internet:
  Una antiga reivindicació per poder estar al mateix nivell de les ciutats, i no només Internet, sinó de cobertura de telefonia fixa, mòbil i televisió. Aquest punt s'intenta solucionar amb la
  instal·lació d'una nova antena al Puig del Coll. Tot i així sembla que de moment va per llarg.
 • Seguretat:
  Des de l'Associació estem en contacte amb Mossos d'Esquadra i hem aconseguit que sigui una de les urbanitzacions amb més vigilància policial de la comarca, tot i que ni de lluny la que voldríem. Amb el canvi de noms dels carrers i la nova senyalització en la numeració de les parcel·les s'ha millorat molt la orientació dels serveis d'emergència.
 • Millora de la senyalització dels carrers:
  Ha estat un tema controvertit i al final s'han renombrat els carrers perquè sigui més senzill trobar les adreces de les cases. S'han canviat les senyalitzacions i donat els números al veïns per poder localitzar millor les parcel·les. També s'han pintat els carrers asfaltats per tal de separar els carrils i millorar la seguretat en la conducció.
 • POUM:
  S'ha treballat activament per aconseguir un POUM que ens situï al mateix nivell que la resta de nuclis de Rajadell, considerant les nostres necessitats específiques actuals i futures.
 • Comunicacions viàries: S'està avançant en la millora del camí que porta a Monistrolet per tal de poder anar a Rajadell poble sense haver de donar la volta pel camí de Manresa. Per l'ajuntament aquest tema passa a ser una prioritat, actualment en estudi per part dels tecnics.

Idees i propostes


De moment hi ha algunes idees o propostes que estem treballant:
 • Tornar a celebrar la cavalcada de reis i altres celebracions.
 • Buscar un lloc on poder fer les celebracions i actes en comú.

Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac