dimecres, 16 d’abril del 2014

Camí de Monistrolet

Ja es pot circular pel camí que va de Can Servitge a Monistrolet, una gran tasca feta per l'Ajuntament de Rajadell a instància de l'associació de veïns.

El camí s'ha eixamplat i arranjat, amb la intenció d'asfaltar-lo així que es disposi dels recursos necessaris.

És una antiga reivindicació que s'està fent realitat, aquest accés ens permet anar al poble de Rajadell de forma més directe i fa que la unió entre els diferents nuclis sigui més pròxima.

En aquest plànol es pot veure marcat el camí, la lletra "A" és la rotonda davant de la masia i la lletra "B" és quan enllaça amb el camí vell de Rajadell.


Vallformosa

Lloc ocupat pels pobladors de la Marca. Ara és el territori que va des de Servitge fins a Rajadell, al terme de Rajadell, a la comarca del Bages.

Era una zona boscosa, bàsicament formada per alzines, feréstega i perillosa perquè no estava sota la protecció de cap senyor. Els colons que al segle X hi van arribar per poblar la zona van haver de fer una feina molt dura per convertir una zona verge i inhòspita en un territori de conreu i pastura. Primer calia tallar arbres, arrencar-ne les soques, desbrossar les garrigues, rompre la terra i construir-hi feixes, i tot això fer-ho amb estris i materials molt rudimentaris. Després ja podien sembrar, i si els desastres naturals i els assalts dels uns i dels altres no ho impedien, arribava l'hora de la collita. La feina va donar fruit, fins al punt que, l'any 977, el comte Borrell II els va disputar la propietat d'aquelles terres.

* Extret de la série de TV3 Històries de Catalunya
 

Disseny: voliac